Tennisclub 't Twiske

Nieuwe reclame zuil

reclamezuil TC Twiske

Misschien bent u er al een aantal keer langs gelopen en vraagt u zich af waar deze reclame zuil voor is….
Deze Abri is een initiatief van de Stichting Nederland Sportief.

Deze stichting probeert sponsorgelden binnen te halen voor een geselecteerde groep sportverenigingen. Het streven is ongeveer 100 clubs aan te sluiten met minimaal 500 leden. De Stichting verzorgt dan dat er via internet reclame op de display verschijnt. Hierbij moeten we denken aan grote bedrijven zoals banken, supermarkten etc. De grote doelgroep maakt het voor hun weer interessant om sportverenigingen te ondersteunen. De opbrengst is 75 procent voor de stichting en 25 procent voor de vereniging. Uit die 75% wordt de aanschaf, onderhoud en verzekering gedurende 10 jaar betaald. In geval van een locale sponsor is de verdeling 50/50. Tarieven kunnen bij het bestuur opgevraagd worden. Het is mogelijk om voor een week of langer een overeenkomst af te sluiten. Als club kunnen we de abri ook aanwenden om info over de vereniging onder de aandacht te brengen. Hier betalen we 25 euro upload kosten voor. Geprognotiseerde opbrengst zal jaarlijks tussen de €  1500 en € 2500 zijn. Een welkome aanvulling op ons budget nu we sponsor Rabobank vanaf nu niet meer hebben.

Als tegenprestatie dienen we een keer per jaar een dagdeel een tennis activiteit te organiseren voor (eenzame) ouderen, gehandicapten of mensen uit huishoudens met een laag inkomen (minima). Dit is een activiteit die een van de trainers jaarlijks gaat verzorgen en hij maakt daar voor de stichting een artikel over wat wordt gebundeld in een boek met alle verhalen over activiteiten van de verdere deelnemende verenigingen.

Uit energie besparend oogpunt gaat de display s’ nachts in de spaarstand. Omdat de uitrol nog niet de minimaal benodigde hoeveelheid clubs heeft bereikt van 75, nu zijn het er ruim 50, duurt het nog even voor we reclame zien verschijnen. Wel zullen we het zelf voor ons Splinter Oktober Toernooi gaan inzetten !