Tennisclub 't Twiske

Nieuws van het bestuur

Hallo tennisvrienden,

Het bestuur van TC ‘t Twiske heeft besloten om voorlopig een aantal geplande activiteiten af te blazen. Het gaat om de volgende bijeenkomsten:
– de Ouderavond op maandag 16 maart (er volgt nog een mail naar de ouders die het betreft)
– de Open dag / Train met een Pro op zaterdag 28 maart
– de competitie-trainingen op 22 en 29 maart

We kunnen gewoon blijven tennissen (geen competitie, maar vrij spelen) en de lessen gaan vooralsnog  door e.e.a. conform de richtlijnen van de KNLTB zie : https://www.knltb.nl/nieuws/2020/03/tennis-en-het-coronavirus/
Indien er de komende dagen wijzigingen in deze richtlijnen komen, zullen wij ons daar aan houden en opnieuw een update sturen.

Trainer-nieuws  / Nieuwe trainer :

Het afgelopen winterseizoen heeft Nathan de Veer lesgegeven bij onze vereniging via de tennisschool-samenwerking Hugo Falcon – Hugo Ekker.
Omdat Nathan een nieuwe uitdaging aangaat in Duitsland zijn we op dit moment bezig met het werven en selecteren van een nieuwe trainer. Uitgangspunt hierbij is dat trainers goed met elkaar moeten kunnen samenwerken en de vereniging als geheel aanvullen in het nastreven van onze visie (een ambitieuze vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt).

Hugo Falcon is daarom – in samenwerking met Hugo Ekker – op zoek naar de trainer die past binnen het profiel dat we hebben opgesteld.
Onze nieuwe technische commissie wordt uiteraard betrokken bij en geconsulteerd in het selectieproces.
We hebben het volste vertrouwen dat zodra de lessen van het nieuwe seizoen aanvangen er weer 2 trainers zijn.
Leden kunnen dan ook zelf aangeven bij welke trainer zij zich het meest thuis voelen om hun ambities na te streven.

Inschrijven voor de lessen kan hier op de site

Groeten namens het bestuur, Ellen