Tennisclub 't Twiske

Inschrijving certificaten voor realisatie aanleg 6 smashcourt banen

Inschrijving certificaten voor realisatie aanleg 6 smashcourt banen

Op de bijzondere ledenvergadering van 10 juni hebben de leden massaal gekozen voor de aanleg van Smash Court banen. Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur toelichting gegeven over de eigenschappen van Smash Court banen, het onderhoud en de financiële realisatie. Dit laatste zal o.a. plaatsvinden door de uitgifte van 40 certificaten met een waarde van € 2.500,00 per certificaat. Onderstaand zijn de eigenschappen weergegeven. Ieder lid kan zich  hier inschrijven voor één of meerdere certificaten. Gezien het enthousiasme op de vergadering voor de aanleg verwachten wij voldoende aanmeldingen. Indien de uitgifte overschreven wordt zal loting plaatsvinden.

 

TERM SHEET – ACHTERGESTELDE GELDLENING

Doel
De Achtergestelde geldlening wordt verstrekt aan TC ‘t Twiske ter financiering van de aanleg van zes nieuwe SmashCourt banen

Structuur
De Achtergestelde geldlening wordt verstrekt door de leden van TC ’t Twiske door uitgifte van niet overdraagbare certificaten, genummerd 201501 tot en met 201540

Zekerheden
Geen

Achterstelling
De terugbetaling van de Hoofdsom en de betaling van Rente van de Achtergestelde geldlening is geheel achtergesteld aan al hetgeen een bank te vorderen heeft of zal krijgen

Hoofdsom
€100.000,00

Looptijd
5 jaar (1 september 2015 tot en met 31 augustus 2020), of zoveel eerder of later de laatste termijnbetaling plaatsvindt.

Rente
3,00% per jaar over het uitstaand bedrag

Aflossing
Schuldenaar lost jaarlijks per 31 augustus één vijfde deel van de Hoofdsom af

Vervroegde aflossing
De Schuldenaar heeft de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen

Opeisbaarheid
Niet tussentijds opeisbaar

Betalingstermijn
Bij achterafbetaling verschuldigd in de maand september

Storting
Op afroep. Uiterlijk te voldoen op 1 augustus 2015

Deelname
Deelname mogelijk in één of meerdere certificaten van €2.500,00

Inschrijving
Inschrijving op de certificaten eindigt 28 juni 2015

Alle details en de voorwaarden kunt u aanvragen bij matthijsdijkema@gmail.com

Inschrijven certificaten