Tennisclub 't Twiske

Voortgang aanleg nieuwe banen

smashcort baan

7 augustus 2015

Update over de nieuwe banen

Zoals een aantal van u misschien heeft gezien is ons tennispark momenteel aardig op de schop. Bij de banen 1 t/m 4 is door een graafmachine een deel afgegraven.
Onderzoek door de aannemer naar de dikte van de onderlaag kon pas echt plaatsvinden nadat de grasmat was verwijderd. Hieruit kwam naar voren dat de onderlaag van de eerste 8 meter van deze banen niet voldeed aan de eisen van de KNLTB. Hierbij wordt uitgegaan van een lava toplaag van tenminste 10 cm en een zandlaag van 40 cm met daarin de drainage pijpen. Aangezien de zandlaag maar 30 cm was in dit deel is besloten om de veenlaag daaronder eerst tien cm af te graven en de zandlaag aan te vullen tot de gewenste hoogte. Ook wordt er om de 2 meter nieuwe drainage aangelegd in deze laag.

Het andere deel van deze banen voldoet wel aan de dikte eisen, evenals bij baan 8 en 9.  Het lijkt misschien dat er niet zoveel gebeurd en er werd ook al gevraagd waarom de banen er zo lang uit liggen maar hopenlijk maakt bovenstaand verhaal een en ander duidelijk. Ook hebben we te maken met de planning van de uitvoerder en de levertijd op de smash court mat. De werkzaamheden aan de ondergrond worden volgende week afgerond. Hierna is alles klaar om de nieuwe mat te plaatsen. Die wordt verwacht in de week vanaf 24 augustus. Daarna hopen we snel te banen beschikbaar te hebben.

Tot die tijd zullen we ons helaas moeten behelpen met baan 5, 6 en 7. We hopen dat u allen nog even geduld kunt opbrengen met het vooruitzicht dat we straks de beschikking hebben over 6 prachtige nieuwe banen !


30 juli 2015

De oude banen gaan eruit

Op donderdag 30 juli wordt begonnen met het verwijderen van de oude kunstgras matten. Dit betekent dat er dan alleen nog maar op baan 5, 6 en 7 getennist kan worden.


20 juli 2015

De voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe banen zijn begonnen.

Voor de definitieve aanleg van de nieuwe smashcourt banen dienen er diverse voorbereidingen gedaan te worden. Hier zijn wij inmiddels mee begonnen. Het kan dus zijn dat je hier af en toe kleine hinder van ondervindt. Wees dus een beetje flexibel naar elkaar als je aan het tennissen bent. We willen uiteindelijk toch allemaal mooie nieuwe smashcourt banen.