Tennisclub 't Twiske

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie. De opzegging dient vier weken vóór 31 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen (zie artikel 2 van de statuten). De pasjes voor het nieuwe seizoen worden namelijk in januari door de KNLTB gemaakt op basis van de leden per 31 december. Door opzegging behoudt het lid alle rechten van het lidmaatschap tot 1 april van het opvolgend kalenderjaar.

U kunt een mail sturen naar de ledenadministratie:
ledenadmin@tc-twiske.nl

Vermeld uw naam, adres en  lidnummer en de reden waarom u wilt opzeggen.