Tennisclub 't Twiske

Bijzondere ledenvergadering

Tennisclub 't Twiske Oostzaan Clubgebouw

Aankondiging Bijzondere ledenvergadering
Woensdag 10 juni aanvang 20.30
Onderwerp : Vervanging van de banen naar SmashCourt.

Het Bestuur nodigt u allen van harte uit voor de bijzondere ledenvergadering welke gehouden zal worden op woensdag 10 juni a.s.  aanvang 20.30 uur in de kantine van de tennisvereniging.

Tijdens deze bijzondere ledenvergadering geeft het bestuur u alle informatie over de vervanging van de banen 1 t/m 4 en 8 en 9 naar smashcourt. Het voorstel en onderbouwing  van de financiering hiervan zal  1 week voor de vergadering in de kantine ter inzage liggen. Het is van groot belang dat zoveel mogelijk  leden op deze avond aanwezig zijn omdat tijdens de vergadering uw stem gevraagd wordt om deze vervanging te realiseren.

Klik hier voor de agenda van deze vergadering.

Het bestuur.

Hieronder wat extra informatie:

Onderbouwing Baansoort:
Naar aanleiding van de enquête die we afgelopen jaar hebben gehouden is de voorkeur van smashcourt als favoriete baansoort onder onze leden naar voren gekomen.
Deze baansoort wordt door de KNLTB ook aanbevolen als ideaal en minder belastend voor oudere tennissers. Daar hebben we ook een grote doelgroep van.
Spelvreugde is een belangrijk aspect. Deze baansoort is door een aantal clubleden op ons verzoek beproeft bij clubs in de regio en als erg fijn ervaren.
Verder is de baansoort wat onderhoud betreft net zo gebruiksvriendelijk als het huidige kunstgras zodat we niet voor hoge onderhoudskosten komen te staan.
We hebben ook de hoop dat we door deze baansoort meer nieuwe leden uit de regio aan de club kunnen binden en tevens dat onze toernooien hierdoor aantrekkelijker worden om aan deel te nemen.

Onderbouwing Leverancier:
We zijn met twee grote leveranciers ( de Peinder en Tennisbouw) in gesprek over de levering. Hierbij gaan we niet over een nacht ijs…….We laten ons hierbij begeleiden en adviseren door het onafhankelijk bureau ‘Kennis van Sport’ , aanbevolen door de KNLTB. Zij zullen alle aspecten van de offertes kritisch toetsen aan de eisen die gesteld worden aan deze baansoort. Beide leveranciers hebben in de regio banen aangelegd ( Heb Durf / Anonymus / Elzenhagen / IJburg / Wijde Wormer ) die door onze leden zijn getest en goed bevonden. De kwaliteit daarvan is nagenoeg gelijk, bepalend voor de aannemers keuze zal moeten komen uit het goede gevoel wat we uiteindelijk bij het bedrijf overhouden na de verdere besprekingen, omdat ook de offertes elkaar amper ontlopen.