Tennisclub 't Twiske

Contributie en lesgeld 2015/16

vlag
Op de afgelopen ledenvergadering van 6 maart zijn de contributie tarieven voor 2015 / 2016 gepresenteerd. Omdat de vereniging niet over voldoende eigen middelen beschikt om binnen afzienbare termijn de banen te kunnen vervangen is besloten om de contributie van senioren en senioren+ (65+ leden) te verhogen. De contributie van senioren wordt verhoogd met €10 en de contributie van senioren+ met €20. Hiermee komt de contributie voor beide op €160 en verdwijnt het onderscheid dat in het verleden is toegepast om het vele vrijwilligerswerk van 65+ leden te compenseren. Leden die per acceptgiro betalen dienen de nieuwe contributie voor pasjesdag voldaan te hebben, Bij leden die per automatische incasso betalen, is de verhoging nog niet verwerkt in de eerste incasso van 15/16 en zal deze bij de tweede incasso van 15/16 plaatsvinden.
Daarnaast is besloten om de baanhuur die tennisleraren nu betalen voor het gebruik van de banen om les te kunnen geven te verhogen van €1 naar €5 per uur. De tennisleraren zullen deze verhoging vervolgens voor €2.50 doorberekenen in het lesgeld.
Het bestuur hoopt met beide maatregelen de continuïteit van de vereniging te kunnen waarborgen, hetgeen bovenal ligt in goede tennisbanen.