Tennisclub 't Twiske

Inschrijving certificaten voor realisatie aanleg 3 smashcourt banen

certificaten

Op de bijzondere ledenvergadering van 3 maart hebben de aanwezige leden unaniem gekozen voor de aanleg  van drie nieuwe Smash Court banen op 5, 6 en 7. Tijdens de ledenvergadering heeft het bestuur toelichting gegeven over de procedure met de partij die de huidige (kunstgras) banen heeft aangelegd, de eigenschappen van Smash Court banen, het onderhoud en de financiële realisatie. Dit laatste zal o.a. plaatsvinden door de uitgifte van 5 certificaten met een waarde van € 5.000,00 per certificaat. Onderstaand zijn de eigenschappen weergegeven. Ieder lid kan zich hier inschrijven voor één of meerdere certificaten.

TERM SHEET – ACHTERGESTELDE GELDLENING II

Doel
De Achtergestelde geldlening II wordt verstrekt aan TC ‘t Twiske ter financiering van de aanleg van drie nieuwe SmashCourt banen

Structuur
De Achtergestelde geldlening II wordt verstrekt door de leden van TC ’t Twiske door uitgifte van niet overdraagbare certificaten, genummerd 201701 tot en met 201705

Zekerheden
Geen

Achterstelling
De terugbetaling van de Hoofdsom en de betaling van Rente van de Achtergestelde geldlening II is geheel achtergesteld aan al hetgeen een bank te vorderen heeft of zal krijgen en certificaten 201501 tot 201545 van de Achtergestelde geldlening I

Hoofdsom
€25.000,00

Looptijd
2 jaar (1 april 2017 tot en met 31 maart 2019), of zoveel eerder of later de laatste termijnbetaling plaatsvindt.

Rente
5,00% per jaar over het uitstaand bedrag

Aflossing
Aan het eind van de Looptijd

Vervroegde aflossing
De Schuldenaar heeft de mogelijkheid om geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen

Opeisbaarheid
Niet tussentijds opeisbaar

Betalingstermijn
Bij achterafbetaling verschuldigd in de maand april

Storting
Op afroep. Uiterlijk te voldoen op 1 april 2017

Deelname
Deelname mogelijk in één of meerdere certificaten van €5.000,00

Inschrijving
Inschrijving op de certificaten eindigt 15 maart 2017

Inschrijven certificaten