Tennisclub 't Twiske

Ledenvergadering 1 maart

Ledenvergadering 1 maart

Beste leden,

Zoals eerder aangekondigd zal de ledenvergadering iets later plaatsvinden dan jullie de afgelopen jaren gewend waren.
Maar de datum is vastgesteld en daarom willen we jullie alvast vragen om 1 maart a.s. in de agenda te zetten !
Om 15.30 uur starten we en we verwachten rond 17 uur klaar te zijn.
De stukken zullen vooraf beschikbaar worden gesteld (agenda, notulen vorige vergadering en de financiele verantwoording 2019 en begroting 2020).
We hopen op een grote opkomst en zien uit naar jullie komst.

Groeten namens het bestuur,

Ellen