Tennisclub 't Twiske

Voorstel nieuwe LED verlichting

led-verlichting

Beste leden,

Afgelopen vrijdag heeft het bestuur de bijzondere ledenvergadering voorgezeten en het voorstel m.b.t.  de aanschaf van LED verlichting doorgenomen en ter stemming gebracht.
We hebben ten overstaan van 6 leden (…) de PowerPoint presentatie van de penningmeester doorgenomen.
Maurice Bakker trapte even na 20 uur de vergadering af en schetste waarom de vergadering belegd was (aanschaf van LED verlichting gaat het investeringsbedrag van 10.000 Euro te boven, wat volgens de statuten het houden van een bijzondere ledenvergadering tot een vereiste maakt).
De keuze om over te willen gaan naar LED verlichting heeft een paar redenen : het is energiebesparend, het geeft een betere lichtkwaliteit, er zijn subsidiemogelijkheden om de investering deels mee terug te vragen, de lampen hebben een lange(re) levensduur en zijn direct te gebruiken (geen opstarttijd).
Er zijn door het bestuur enkele leveranciers bevraagd en de keuze is gevallen op Sport Technologies. Deze partij biedt een goede prijs/kwaliteit verhouding, kan buigen op goede referenties en is winnaar van de aanbesteding van de KNVB.
Het bestuur heeft verder de bestaande masten (waar de LED verlichting in zal komen), laten keuren. Deze keuring geeft aan dat de fundering van 4 masten moet worden aangepast, hetgeen wij zullen doen.
De geplande realisatie werd verder besproken : als de vergadering met het plan zou instemmen wil het bestuur graag zo snel mogelijk met de leverancier in zee. Immers, de dagen worden korter en des te eerder de nieuwe lampen gebruikt kunnen worden, des te sneller kan de beoogde besparing op energiekosten bereikt worden.
Ten slotte verzorgt Sport Technologies de service en onderhoud aan de verlichting.

De besparing op de energiekosten zal naar verwachting enkele duizenden euro’s op jaarbasis bedragen!

De totale investering bestaat uit de aanschaf van de armaturen inclusief de led lampen, installatiemateriaal en installateurs  Daarnaast zijn er de kosten van de mastkeuring en de kosten voor het herstel van de fundering van de 4 genoemde masten. Omdat de investering valt onder de regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ kan een subsidie worden verkregen tot wel 35%. 

Al deze informatie tot zich nemend heeft de vergadering unaniem voor het voorstel gestemd en zal het bestuur het project LED verlichting verder oppakken met Sport Technologies.

We zijn als bestuur erg blij dat onze leden zoveel vertrouwen in ons hebben zodat wij het uitgewerkte plan ten uitvoer kunnen brengen. U zult de vorderingen op ons park t.z.t. kunnen volgen en we zullen eventuele instructies in het clubhuis, op de site en mogelijk via een nieuwsbrief met u delen.

Het bestuur wenst u alvast een mooie herfstperiode toe en hoopt u allen te zien tijdens het Open Toernooi dat a.s. weekend begint.