Aanmelden nieuw lid

Een jaarlidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en zal vervolgens van jaar tot jaar stilzwijgend worden verlengd. Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. Bij lidmaatschap gedurende het jaar wordt de contributie pro-rata berekend over de maanden tot de aanvang van het eerste volledige jaarlidmaatschap.

Het lidmaatschap omvat geen tennislessen. Voor tennisles dient u zich apart op te geven middels het lesformulier. De kosten hiervoor worden aan de tennisleraren betaald.

Ja
Ik ga akkoord met een automatische incasso voor het contributiebedrag.
Ik heb kennisgenomen en ga akkoord met de inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.