Tennisclub 't Twiske

Lesreglement

REGLEMENT VOOR DE LES:

 • Een lesuur duurt  60 minuten, waarvan 10 minuten inspelen en 50 minuten les.
 • Voor een half uur is dat 30 minuten, waarvan 5 minuten inspelen en 25 minuten les.
 • Van 18 lessen worden er 18 gegarandeerd.
 • Wanneer lessen niet door kunnen gaan in verband met slecht weer, slechte banen, geldt bovenstaande regel.
 • Inhalen van de les in verband met blessure of ziekte, kan in overleg,  worden ingehaald in een andere passende groep.
 • Het niet komen op de training is voor eigen rekening.
 • Bij wanbetaling heeft de trainer het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen van de speler of speelster, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van speler of speelster.
 • Voor het verkrijgen van tennisles bij de vereniging is een lidmaatschap verplicht. U bent dan automatisch lid van van KNLTB.  U dient dan het huishoudelijk reglement van de vereniging in acht te nemen.
 • De trainer is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures veroorzaakt tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.
 • Bij langdurige blessure of ziekte is reductie van lesgeld alleen mogelijk door een bewijs van dokter of ziekenhuis te tonen.
 • Bij ziekte van een leraar, word de les altijd ingehaald.
 • Voorkeur tijden lessen, en leraar zullen we zoveel mogelijk rekening mee houden, maar geeft geen garantie.