Aftreedschema

Aftreedschema

In navolging van artikel 14 van het huishoudelijk regelment heeft het bestuur een afteedschema opgesteld. Onderstaand schema geeft aan welke twee bestuursleden aftreden tijdens de komende Algemene Ledenvergaderingen. Het is aan het bestuurslid om zich herkiesbaar te stellen én aan andere leden om zich voor de desbetreffende functie verkiesbaar te stellen. 
 
Een bestuurslid kan te allen tijde eerder aftreden.

ALV Bestuursleden Herkiesbaar?
2025 Maurice Bakker - Co-voorzitter 
Matthijs Dijkema - Co-voorzitter
Nog niet bekend
2026 Ellen Bense - Secretaris
Erik Luxwolda - Technische commissie
Nog niet bekend
2027 Cor Meyn - Penningmeester
Niky Hidayat - Penningmeester
Nog niet bekend
2028 Vincent Fisscher - Jeugdcommissie
Mees Luxwolda - Social Media
Nog niet bekend

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 684 3576

Tennis & Padel 't Twiske

Twiskeweg 99
1511BW Oostzaan

KVK-nummer

40617242