Lesvoorwaarden

Voorwaarden van de tennislessen

Uitleg lesvoorwaarden Monteban Tennis & Training
We krijgen de afgelopen weken vragen over de lesvoorwaarden van de nieuwe tennisschool Monteban Tennis & Training. Het gaat dan om veranderingen of interpretatie.

MTT, Franky Monteban, hanteert de lesvoorwaarden die standaard worden gebruikt bij bijna alle tennisscholen in Nederland. Er zijn een paar verschillen met de lesvoorwaarden van de oude tennisschool, deze hebben we hieronder op een rijtje gezet met een kleine toelichting.

18 in plaats van 16 lessen 
Een lesseizoen bestaat nu uit 18 tennislessen, dat was 16 tennislessen. 

Lessen op zaterdag is mogelijk
De lessen worden standaard van maandag t/m vrijdag gegeven. Maar ook op zaterdag is het mogelijk om les te krijgen. Voor deze lessen zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. Ook het tarief is gelijk. Geef bij het invullen van het inschrijfformulier wel even aan dat u op zaterdag tennisles wil.

Uitvallen van lessen
De oude tennisschool gaf een lesgarantie. Bij Monteban Tennis & Training is er geen lesgarantie, maar wordt wel gestreefd naar het geven van alle 18 lessen. Bij afwezigheid van de trainer, wordt de les altijd ingehaald. Als het door weersomstandigheden onmogelijk is de les door te laten gaan, dan is de eerste les voor rekening van de leerling, die wordt niet ingehaald en de volgende uitgevallen les is voor rekening van MTT en wordt wel ingehaald, de volgende weer voor rekening van de leerling en de vierde voor rekening van de trainer, etc. De ervaring leert dat er eigenlijk 16 tot 18 lessen per seizoen worden gegeven. 

Het scenario dat alle lessen uitvallen en er volgens de regeling 9 lessen worden ingehaald komt eigenlijk nooit voor.

Bij duo- en privétrainingen, is 1 les uitval maximaal. 

Als u zelf wegens omstandigheden een tennisles niet kunt volgen wordt deze uiteraard niet ingehaald.

 

Flexibiliteit in groepsgrootte
Wat voor veel mensen goed nieuws is, is dat de maximale groepsgrootte van 4 personen niet meer van toepassing is. Als u met uw vriendengroep of gehele competitieteam met meer dan 4 personen wilt trainen is dit bij MTT wel mogelijk. Met 5 tot 8 personen is geen probleem. De opzet van de lessen is dusdanig dat u ondanks de groepsgrootte wel gewoon een actieve tennisles hebt. Bijkomend voordeel is dat dit natuurlijk behoorlijk in de kosten scheelt. 

 

Lesvoorwaarden

1. Men dient lid te zijn van TC ’t Twiske om les te kunnen nemen. U sluit een overeenkomst met Monteban Tennis & Training (MTT); de vereniging staat hier buiten en stelt alleen de banen aan MTT ter beschikking.

pastedGraphic.png

2. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen (video/testrackets/ballenkanon).

pastedGraphic.png

3a. Het inschrijven voor lessen geeft geen garantie tot plaatsing. 
3b. Na bevestiging van indeling is het niet meer mogelijk om uw inschrijving terug te trekken en bent u minimaal verplicht om 9 lessen af te nemen.

pastedGraphic.png

4. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de schoolvakantie en officiële feestdagen. Hiervan kan alleen in overleg met de trainer worden afgeweken.

pastedGraphic.png

5. De lesdagen zijn alle doordeweekse dagen van 09:00 uur – 22:15 uur. De jeugd heeft voorrang van 15:00 uur tot 19:00 uur en woensdagmiddag van 14:00 uur – 19:00 uur.

pastedGraphic.png

6. Iedereen dient zichzelf op te geven voor tennisles! Andere namen op het formulier aangeven is wel mogelijk, echter biedt dit voor de anderen namen geen recht om te lessen.

pastedGraphic.png

7. Bij problemen met de indeling van de lessen m.b.t. het aantal mensen waarmee men les wil hebben (bijv. opgave voor groep van 8 maar er zijn er maar 5) neemt de trainer uiterlijk een week voorafgaand aan de lesperiode 
contact op met de desbetreffende lessers c.q. ouders, daar dit financiële gevolgen heeft voor de leerlingen en kan men alsnog beslissen wat men wil.

pastedGraphic.png

8. Bij inschrijving van groepslessen van bijv. 4 personen bent u niet verzekerd van dit aantal, dit kunnen in overleg er altijd meer worden.

pastedGraphic.png

9. De trainers behouden het recht om tot twee weken na aanvang van de trainingen de samenstelling te herzien, bijvoorbeeld vanwege niet voorziene niveauverschillen.

pastedGraphic.png

10. De kosten bedragen €49,50 voor een lesuur. 

pastedGraphic.png

11. Doen er zich omstandigheden voor tijdens de inschrijvingsperiode, waardoor u zelf niet kunt of verhinderd bent op de dagen dat u hebt ingeschreven, neem dan z.s.m. contact op met het trainersteam.

pastedGraphic.png

12. Met de lesplanning van het trainersteam kan geen rekening gehouden worden met tussentijdse veranderingen en trainingstijden van andere sporten. In overleg met de trainer wordt gekeken naar een andere oplossing waarop geen garantie kan worden gegeven.

pastedGraphic.png

13. Bij uitval door regen of andere weersomstandigheden zal de eerste les voor de rekening van de leerling zijn, de tweede wordt ingehaald, de 3e training weer voor de leerling etc. Bij 9 lessen duo- of privétraining is één uitval les maximaal.

Zowel de trainer als de deelnemer is zelf verantwoordelijk het aantal werkelijk gegeven lessen bij te houden. TC ‘t Twiske heeft hierin geen rol. In overleg met de lesgroep zal dan een inhaaldatum gepland worden op een andere doordeweekse dag of in het weekend. Gestreefd wordt naar deelname van een meerderheid van de lesgroep.

pastedGraphic.png

14. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de leraar wordt de les later ingehaald of komt er vervanging.

pastedGraphic.png

15. Indien bij groeps-, duo-, of privélessen een leerling niet aanwezig is, is dat voor eigen risico, ongeacht de reden.

pastedGraphic.png

16. De lesgelden dienen uitsluitend betaald te worden via door de trainers verstrekte nota’s. De betaling dient binnen drie weken na de factuurdatum te zijn voldaan.

pastedGraphic.png

17. In geval van blessure(s) bij duo- of privétrainingen waardoor men genoodzaakt is te stoppen met lessen voor de 9e les, betaalt men voor 9 lessen en daarna voor 18.

pastedGraphic.png

18. Een lesuur duurt 60 minuten waarvan 50 minuten les wordt gegeven. 

pastedGraphic.png

19. Het volgen van tennislessen geschiedt op eigen risico. De trainers stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.

pastedGraphic.png

20. Aanspreekpunt voor de lesplanning is Franky Monteban; 0653167734, ook bereikbaar via e-mail: [email protected] van ma t/m vr 09:00-22:30.

pastedGraphic.png

21. Aanspreekpunt voor het trainerscollectief is Franky Monteban, en als zodanig heeft Franky vanuit het trainersteam ook een adviserende stem naar het bestuur en technische commissie.

pastedGraphic.png

22. Bij de aankondiging voor inschrijving wordt een sluitingsdatum vermeld en een begindatum van de lessen.

pastedGraphic.png

23. Bij onvoorziene situaties zoals bijvoorbeeld maatregelen vanwege COVID-19, wordt er gestreefd naar voor alle partijen een zo goed mogelijke oplossing.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 684 3576

Tennisclub 't Twiske

Twiskeweg 99
1511BW Oostzaan

KVK-nummer

40617242