Lesvoorwaarden

Voorwaarden van de tennislessen

 

 • Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 10 minuten inspelen en 50 minuten les.
 • Er worden 16 lessen gegarandeerd. 
 • De kosten bedragen 49,50 euro per lesuur (Tarief winter 2020)
 • Er mogen maximaal 4 dezelfde deelnemers op één lesbaan (Volwassenen).  Bij kinderen maximaal 6.
 • Na ontvangst van bevestiging van indeling, dient in alle gevallen het lesgeld te worden voldaan.
 • De betaling dient ontvangen te zijn voor aanvang van de tweede les.
  Onze vereniging heeft all weather banen, waardoor men bijna altijd kan tennissen.
 • Tennis in Good Company bepaalt wanneer een les wel of niet doorgaat.
 • Wanneer lessen niet door kunnen gaan in verband met slecht weer, worden deze ingehaald.
 • Inhalen van de les in verband met blessure of ziekte, kan in overleg, worden ingehaald in een andere passende groep. Enkel en alleen in overleg.
 • Groepstrainingen gaan, bij afzegging van een gedeelte van de groep, altijd door. De afzeggers hebben geen recht op inhalen en/of vergoeding van de betreffende training.
 • Het niet komen op de training is voor eigen rekening.
  Teruggave van het lesgeld is niet mogelijk.
 • Het in termijnen betalen van lesgeld is niet mogelijk.
 • Bij wanbetaling heeft Tennis in Good Company het recht de speler of speelster tijdelijk uit te sluiten van de training totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. De betalingsverplichting blijft, ondanks de opschorting van de trainingen van de speler of speelster, onverminderd van kracht over het gehele overeengekomen lesgeld van speler of speelster.
 • Voor het verkrijgen van tennisles bij de vereniging is een lidmaatschap verplicht. U bent dan automatisch lid van de KNLTB. U dient dan het huishoudelijke reglement van de vereniging in acht te nemen.
 • De trainer is niet aansprakelijk voor schade en/of blessures ontstaan tijdens de tennislessen. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de tennislessen.
 • Bij langdurige blessure of ziekte is reductie van lesgeld tot een maximum van 50% mogelijk door een bewijs van dokter of ziekenhuis te tonen.
 • Voorkeurtijden voor het volgen van de lessen, daar wordt zo veel mogelijk rekening mee gehouden, maar geeft geen garantie. Tijden kunnen op geen enkele manier geclaimd worden.
 • Er is geen training op algemeen erkende feestdagen en in de verplichte basisschoolvakanties, tenzij onderling overeengekomen.
 • Trainingen die uitvallen door afwezigheid van de trainer, worden altijd ingehaald, voor rekening van de trainer.
 • Annulering van de trainingen kan alleen schriftelijk, tot maximaal 2 weken voor aanvang van de training.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 75 684 3576

Tennisclub 't Twiske

Twiskeweg 99
1511BW Oostzaan